AKTUALNOŚCI:

Protokół z obrad Komisji Konkursowej konkursu na plakat 14 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

 Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, informuje, że dnia 25 marca 2019 roku Komisja Konkursowa w składzie: Jacek Sieradzki, Krzysztof Babicki, Sabina Czupryńska, Marzena Szymik – Mackiewicz po przeanalizowaniu 219 projektów plakatów zgłoszonych do piątej edycji konkursu na plakat Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port zdecydowała nagrodzić projekt autorstwa Aliny Rybackiej, której praca jest próbą wielowątkowego dialogu z tematyką oraz kontekstem Festiwalu. Dynamiczna kompozycja odzwierciedla ruch sceniczny, zabawę formą i teatralny gest. Inspiracją dla absurdalnego przedstawienia postaci na plakacie była twórczość Gombrowicza, gdzie ironia i groteska są sposobem opisu rzeczywistości i współczesnego spojrzenia na teatr. Plakat łączy w sobie technikę kolażu z nowoczesną estetyką i typografią.

Autorka jest projektantką grafiki użytkowej, absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie przy profesjonalnych projektach graficznych zdobywała podczas stażu i pracy w agencjach kreatywnych oraz wolontariatu w organizacjach studenckich. W swojej pracy umiejętnie łączy wizualną intuicję z inżynierskim wykształceniem. Świetnie odnajduje się w projektowaniu i realizacji identyfikacji wizualnych dla nowoczesnych wnętrz i wystaw, stale współpracując z najlepszymi warszawskimi pracowniami architektonicznymi. Jest także autorką graficznej oprawy kilku nowych brandów. Pracowała dla firm i wydawnictw z branży mody i design’u. Członkini STGU (Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej).

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 2.500,-, zaś jego praca firmować będzie czternastą edycję Festiwalu.

Gdynia, 27.03.2019

Mamy konkurs! Konkurs na  plakat

Polskiego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

W tym roku to już piąta edycja.

Graficy, projektanci, artyści plastycy oraz osoby i firmy zajmujące się projektowaniem reklamowym i Wy wszyscy, którzy chcecie spróbować swoich sił – nadsyłajcie propozycje.

 

Projekt graficzny plakatu powinien obejmować logotyp Teatru Miejskiego
w Gdyni, logotyp Miasta Gdynia, logotyp festiwalu wraz z datą: (data może ulec zmianie) oraz nazwę imprezy: 14 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 19 – 26 maja 2019. Propozycje przyjmowane są do 14 marca br. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG  na adres email: konkurs@teatrgombrowicza.art.pl.

Nagroda to 2.500 zł. Zwycięska praca firmować będzie najbliższą edycję Festiwalu.
Logotypy oraz regulamin konkursu można pobrać ze strony teatru
www.teatrgombrowicza.art.pl.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza 12. edycję

ogólnopolskiego konkursu o

 Gdyńską  Nagrodę DRAMATURGICZNĄ

dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2018 (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w maju 2019 roku podczas 14. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formatach doc oraz pdf, na płycie lub pendrivie) na adres:

 

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia

z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia.

Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: gnd@teatrgombrowicza.art.pl

Ósmy dzień Festiwalu R@Port Kontekst fotorelacja ze spektaklu Macieja Łubieńskiego, Michała Walczaka ŚMIERĆ WROGIEM OJCZYZNY w reżyserii Michała Walczaka foto Roman Jocher

Gala Finałowa 13 festiwalu R@Port, 11 Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej oraz 5 Konkurs im. A. Żurowskiego. foto Roman Jocher

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni informuje, że przyznane zostały nagrody 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port oraz 11. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU R@PORT 2018

PUPPENHAUS WYGRAŁO R@PORT! 

Jury 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w składzie: Iwona Kempa – przewodnicząca, Zbigniew Majchrowski, Radosław Paczocha postanowiło przyznać Nagrodę Główną Festiwalu, w wysokości 50 tysięcy złotych, przedstawieniu „Puppenhaus” Magdy Fertacz w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego z TR Warszawa.

Uzasadnienie: „… zdecydowaliśmy się docenić wyzwanie, jakie postawili przed sobą i widzami twórcy spektaklu, który odważnie podejmuje temat wypartej i niewygodnej pamięci. Spektakl ten oddaje głos nieobecnym w oficjalnej historycznej narracji, którzy mieli prawo próbować przetrwać na własnych (nie)heroicznych warunkach. Jednocześnie zwróciła naszą uwagę forma przedstawienia, daleka od dosłowności, z niezwykłym wyczuciem oswajająca nas z okrucieństwem podej mowanych tematów. Jesteśmy przekonani, że twórcy spektaklu rewidując naszą pamięć o przeszłości uwrażliwiają nas na zagrożenia współczesności”.

 

 

 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port głosami widzów przyznana została przedstawieniu „Český díplom” Piotra Rowickiego wg Mariusza Szczygła w reżyserii Piotra Ratajczaka z Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 

 

 

 

 

 

 

GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA

WRACAJ PRZEMYSŁAWA PILARSKIEGO ZWYCIĘZCĄ GND 2018

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie: Ewa Guderian-Czaplińska, Justyna Jaworska, Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek (przewodniczący Kapituły), Jerzy Stuhr nagrodę główną 11. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, w wysokości 50 tysięcy złotych,  postanowiła przyznać Przemysławowi Pilarskiemu  za sztukę „Wracaj”.

Uzasadnienie: Dramat Przemysława Pilarskiego diagnozuje, po pierwsze, stan społecznego kryzysu komunikacyjnego, brak języka, który pomógłby przezwyciężyć lęki, wyobrażenia i wmówienia. Po drugie, uczula na związek kalekiego języka i skłamanego życia, nieuchronnie wybuchającego przemocą. I wreszcie – za sprawą groteski, niejasnego statusu osób i miejsc, popkulturowych aluzji, włączenia do tekstu piosenek – stanowi poważne wyzwanie dla inscenizatora. Teatrowi przy próbie wystawienia raczej pogmatwa szyki niż poprowadzi za rękę, raczej utrudni niż ułatwi, prostota tego tekstu jest bowiem tylko pozorna, choć formalnie zachowuje szlachetny minimalizm. Zadaniem dramatu Pilarskiego jest właśnie – namieszać. Nagradzamy go także za ten potencjał.

 

 

ALTERNATYWNA NAGRODA DRAMATURGICZNA

WIERNA WATAHA PiK Z ALTERNATYWNĄ NAGRODĄ DRAMATURGICZNĄ

Jury Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej w składzie: Anna Bielecka-Mateja, Sara Gosk, Weronika Grygorcewicz, Wioletta Małecka i Justyna Sawicka postanowiło przyznać nagrodę duetowi (PIK) Paweł Wolak i Katarzyna Dworak za dramat „Wierna wataha”.

 

Uzasadnienie: Postanowiłyśmy nagrodzić tekst, który wielopłaszczyznowo ukazuje wachlarz  ludzkich uczuć, wierzeń, zachowań; tekst nasycony symboliką, odwołujący się zarówno do pomników kultury, ludowości, a jednocześnie poruszający wciąż aktualne dramaty wielu małych ojczyzn. Przedstawione w nim postaci są niejednoznaczne, co pozostawia szerokie pole interpretacyjne zarówno dla widza jak i reżysera. Spoiwem tajemniczego nastroju jest tu zrytmizowany tekst bazujący na powtórzeniach, które w efekcie prowadzą do jego umuzycznienia. Porwał nas ten świat i nie wypuszcza ze swych wilczych pazurów…

 

 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS IM. ANDRZEJA ŻUROWSKIEGO NA RECENZJE MŁODYCH KRYTYKÓW TEATRALNYCH
Podczas Festiwalu R@Port rozstrzygnięty został również V Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje młodych krytyków teatralnych. Jego laureatami zostali:

STANISŁAW GODLEWSKI – laureat Nagrody Prezydenta Gdyni. Recenzje laureata charakteryzuje rozległość zainteresowań – od teatru niszowego po teatr bliski komercji. Jego teksty odznaczają się umiejętnością rzeczowego opisu, a jednocześnie rzadkim darem oddania atmosfery wspólnoty jednego wieczoru, jaką tworzą artyści i publiczność. Zachowując postawę krytyczną i wyrazistość ocen, autor potrafi docenić walory w spektaklach, które nie budzą jego entuzjazmu. Pozostaje otwarty na nowe poszukiwania i ich autentyzm.

MARCIN BOGUCKI – laureat Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego. Autor wykazał się wysokimi kompetencjami w opisie i ocenie wykonania dzieł operowych, potwierdzając swoje umiejętności warsztatowe także na terytorium teatru adresowanego do dzieci. Zwracają uwagę walory literackie jego recenzji, w których udaje się autorowi połączyć fachową analizę z klarownością wypowiedzi.

Siódmy dzień Festiwalu R@Port i siódmy spektakl konkursowy fotorelacja ze spektaklu Agaty Dudy-Gracz BĘDZIE PANI ZADOWOLONA, CZYLI RZECZ O OSTATNIM WESELU WE WSI KAMYK w reż. Agaty Dudy Gracz. Rozmowa po spektaklu foto Roman Jocher

Nr 6 gazety festiwalowej Fora

fora_nova_6-druk

Szósty dzień Festiwalu R@Port i szósty spektakl konkursowy fotorelacja ze spektaklu Pawła Huelle KURSK w reż. Krzysztofa Babickiego. Rozmowa po spektaklu foto Roman Jocher

WAŻNE INFORMACJE:

Jury Festiwalu:

Iwona Kempa
Zbigniew Majchrowski
Radosław PaczochaPatronat honorowy:

Prezydent Miasta Gdyni
Wojciech Szczurek

Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk

Wojewoda Pomorski
Dariusz DrelichRozmowy z autorami i reżyserami sztuk
pod koniec każdego dnia festiwalowego prowadzi Łukasz DrewniakW tym roku po raz czwarty na swój ulubiony spektakl głosuje TAKŻE PUBLICZNOŚĆ
więcej informacjizwycięski projekt plakatu 13 R@Portu
autorka: Tamara Kwiatkowska